...kasno je
za snjegove i tragove
ne tražim i ne pratim
kasno je za vatre
i umotane ruke
mojim grudima
kasno je

kasno je za čajeve
i zaboravljenim šalom
da me dozivaš
kasno je

...rano je
da se uhvatim gora
i brezovih bjelina
bezobraznih oblina
u bjelilu što se gube
tome

rano je
da zorom umivam
nečije poglede...

...oko sebe zasadjujem
trnje da se
ružama
prići nemože